Giới thiệu vùng trồng Dược liệu dây thìa canh

Với tôn chỉ và mục tiêu “Đem nguồn dược liệu sạch đến tay người tiêu dùng” Dược liệu Hải Hậu ACT đã và đang phát triển mở rộng vùng trồng dây thìa canh, xây dựng nguồn dược liệu sạch, phù hợp với tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu” của Tổ chức Y tế thế giới GACP – WHO, nhằm phát huy lợi thế của địa phương, nâng cao sức khỏe chữa bệnh cho người Việt và xuất khẩu.

Video: Giới thiệu vùng trồng dây thìa canh – HTX Dược liệu Hải Hậu ACT 

Được trồng từ năm 2003, đến nay diện tích vùng trồng cây thìa canh trên địa bàn Hải  Hậu khoảng 25ha, tập trung  tại 02 xã Hải Lộc và Hải Phúc. Hải Hậu là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam xây dựng vùng trồng nguyên liệu Dây thìa canh đạt đủ tiêu chuẩn  dược  liệu  theo  tiêu  chuẩn  GACP-WHO  của  tổ  chức  Y  tế  thế  giới.  Đây cũng  là  vùng  trồng  dược  liệu  đã  được  được  tổ  chức  Helvetas  thuộc  Dự  án Thương mại Sinh học Bio Trade do Cục dự trữ liên bang Thụy Sỹ lựa chọn tài trợ để trở thành vùng dược liệu sạch, đảm bảo tiêu chuẩn dược liệu theo chuẩn Quốc tế.

Vùng trồng dây thìa canh theo tiêu chuẩn của tổ chức Y tế thế giới

Vùng trồng dây thìa canh đạt tiêu chuẩn

Thăm vùng trồng dây thìa canh

Vùng troonngf dược liệu dây thìa canh

Hình ảnh vùng trồng dây thìa canh theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế thế giới

cách xa khu dân cư, đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm

Một số mô hình liên kết trải nghiệm – cho người bệnh, du khách đến thăm khu vực trồng và chế biến dây thìa canh cũng đã tổ chức mang lại những giá trị mới về mặt sinh thái cho cộng đồng, góp phần nâng cao danh tiếng dây thìa canh Hải Hậu trên thị trường.

Khách đến thăm quan vùng trồng dây thìa canh

 

Du khách, người bệnh đến thăm quan vùng trồng

Hiện nay, HTX đã mở rộng diện tích, bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, tổ chức sơ chế, chế biến ra các sản phẩm:  Trà dây thìa canh, trà túi lọc dây thìa canh, Cao dây thìa canh… đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.